T: +40 364 260 755   E: [email protected]

Fondul Deschis de Investiții Fortuna Gold a fost constituit la iniţiativa societăţii de administrare a investiţiilor SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, în baza unui Contract de societate. Ulterior, ca urmare a avizului ASF nr. 328/14.12.2016, administrarea acestui Fond a fost preluată de către societatea SAI Broker SA.

Scopul constituirii acestui Fond este exclusiv şi constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse  în instrumente financiare în condiţii de lichiditate ridicată şi pe principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform reglementărilor A.S.F. şi a politicii de investiţii a Fondului Deschis de Investiții Fortuna Gold.

Obiectivele  Fondului sunt concretizate în creşterea de capital în vederea obţinerii unei rentabilităţi superioare ratei inflaţiei , în condiţii de lichiditate ridicată. Fondul Deschis de Investiţii Fortuna Gold va urmări în mod prioritar efectuarea de plasamente cu grad ridicat de lichiditate, care includ depozite bancare constituite la instituţii de credit din România, obligaţiuni sau alte titluri de credit tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, tranzacţionate pe o piaţă reglementată,  în obligaţiuni corporative, în acţiuni cotate pe o piaţă reglementată sau care urmează să intre pe o piaţă reglementată (până la maxim 40%),  în instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată (atât ca investiţie cât şi pentru acoperirea riscului). Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice române şi străine ce au o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor, riscurilor şi duratei recomandate a investiţiilor prevăzute în prospectul fondului. 

Prin politica sa privind investiţiile, Fondul Deschis de Investiţii Fortuna Classic se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc scăzut. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului după ce au citit şi înţeles conţinutul Prospectului de emisiune şi a celorlalte documente ale fondului, au fost de acord cu acestea şi au achitat contravaloarea unităţilor de fond.

Ţinând cont de natura plasamentelor, nu există practic o durată minimă recomandată, lichiditatea Fondului oferind oportunitatea unor investiţii pe orice perioadă.

Modificările intervenite în documentele acestui Fond ca urmare a preluării în administrare de către SAI Broker SA au fost autorizate de către ASF prin autorizația nr. 111/20.06.2017 (autorizaţia poate fi consultată aici). O notă de informare către investitorii acestui Fond a fost publicată în acest sens  (vezi nota de informare aici). Prin autorizația nr. 31/18.04.2019 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici). 

Prin autorizația nr. 123/28.06.2021 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici) și ziarul Bursa.

Fondul a fost autorizat prin decizia de autorizare nr. 2769/23.12.1999. Fondul Deschis de Investiţii Fortuna Classic a fost înscris în Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/120009. Nr. atestat înscriere în Registrul ASF: 41/30.01.2006.

Activitatea de distribuţie a unităţilor de fond este realizată de către SAI Broker SA.


Performanţele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Documentele fondului:

Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiţii Fortuna Gold - 27.05.2021;

Contractul de societate al Fondului Deschis de Investiţii Fortuna Gold - 18.04.2019;

Document cu informaţii cheie pentru investitori (DICI) 31.12.2023;

Regulile Fondului Deschis de Investiţii Fortuna Gold - 18.04.2019;

Formularul de subscriere pentru persoane juridice;

- Formular de subscriere pentru persoane fizice;

Formularul de răscumpărare pentru persoane fizice;

Formularul de răscumpărare pentru persoane juridice;

Formularul de opoziţie şi notă de informare privind protecţia datelor personale;

Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 112 din 22.06.2017;
- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 129 din 17.07.2017;
Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 19 din 01.02.2018;
- Nota de informare publicată pe site-ul www.saibroker.ro în data de 18.04.2019Istoric
 

Date referitoare la valoarea unitară a activului net, valoarea activului net, numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie pentru FDI Fortuna Gold pot fi găsite aici.