T: +40 364 260 755   E: [email protected]


Având pe SSIF BRK Financial Group SA ca principal acţionar şi cel mai important partener de afaceri, SAI Broker SA este o societate tânără înfiinţată în anul 2012.

Activitatea sa este conturată de intenţia de a oferi investitorilor alternative investiţionale viabile prin intermediul produselor pe care le-a lansat sau intenţionează să le lanseze în decursul următorilor ani, astfel încât printr-o gestiune adecvată a portofoliului de active financiare să tindă spre optimizarea raportului beneficiu potenţial/risc investiţional. Având politici de investire active şi pasive în funcţie de specificul fiecărui fond administrat, SAI Broker SA oferă servicii financiare specifice de administrare a investiţiilor, cu responsabilitate şi profesionalism.

SAI Broker SA a fost autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) prin decizia nr. 71/29.01.2013 (decizia poate fi consultată aici). Societatea noastră este înregistrată în Registrul ASF secţiunea 5 Societăţi de adminnistrare a investiţiilor, subsecţiunea I - SAI din România (SAIR) sub nr: PJR05SAIR/120031.

Prin atestatul ASF nr. 24/05.07.2017 a fost certificată înregistrarea SAI Broker SA în calitatea de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). Astfel, societatea noastră a fost înscrisă în Registrul ASF și în cadrul secțiunii 71 - Administratori de fonduri de investiții alternative, subsecțiunea 4 - Administratori de fonduri de investiții alternative înregistrați la ASF (AFIAI), sub nr. PJR071AFIAI/120003.

SAI Broker SA este administrată de un Consiliu de Administraţie format din trei persoane. Componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii este următoarea:

Preşedinte: Adrian Danciu, cetăţean român, este absolvent al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Facultatea Construcţii de Maşini, secţia Inginerie Economică, are o bogată experienţă în domeniul pieţei de capital, de peste 6 ani, a ocupat anterior funcţia de şef al Departamentului de Analiză al SSIF Broker SA în perioada 2007 - 2012.

Membru: Sandu-Mircea Pali, cetăţean român, absolvent al Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice, specializarea Informatică Economică. Ulterior, a absolvit studiile masterale organizate în cadrul aceleiași facultăți în domeniul Managementul dezvoltării afacerilor. Experienţa domnului Sandu-Mircea Pali în piaţa de capital românească este de 7 de ani, perioadă în care a ocupat o serie de poziţii importante în cadrul SSIF Broker SA. Este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și al Camerei Consultanţilor Fiscali din România. 

    Membru: Raul-Vasile Haș, cetățean român, ales în cadrul ședinței AGOA SAI Broker SA din data 12.05.2017, cu experiență de 7 ani în domeniul pieței de capital din  România. 
Directorii numiţi ai societăţii, persoane împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia, sunt:

Director General: Adrian Danciu, cetăţean român, având o experienţă de peste 6 ani în domeniul pieţei de capital;

Director General Adjunct: Laura Nicoleta Covaciu, cetăţean român, având o experienţă de peste 8 ani în domeniul pieţei de capital.

    Completează echipa noastră:

Director Direcţia Analiza Oportunităţi Investiţionale/Manager de portofoliu:  Mihai-Cristian Alexa, cetăţean român, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj–Napoca, secţia Finanţe Bănci, iar în anul 2008 a obţinut diploma de masterat în Bănci şi pieţe de capital tot în cadrul aceleiaşi facultăţi. Dl Mihai-Cristian Alexă are o experienţă de peste 6 ani în sfera pieţei de capital, ocupând funcţia de analist bursier în cadrul SSIF Broker în perioada iulie 2006 – septembrie 2012. În perioada mai 2009 – septembrie 2012 a fost membru în cadrul Comitetului de Administrare a Portofoliului Propriu deţinut de SSIF Broker SA. De la înfiinţarea SAI Broker SA şi până la sfârşitul lunii mai 2016 a deţinut şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al SAI Broker SA. 

Reprezentant Compartiment Control Intern: Bogdan Ilieş, Decizia CNVM nr. 74/30.01.2013, Nr. în Reg. ASF:
PFR13RCCI/120539.

Persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor: Sorin Măluțan, Decizia ASF nr. 143/05.07.2017, Nr. în Reg. ASF: PFR132RARA/120013.

Structura organizatorică a SAI Broker SA, valabilă la data de 01.11.2023 poate fi consultată aici.