T: +40 364 260 755   E: [email protected]


Administrat de SAI Broker SA, Fondul Deschis de Investiţii FIX Invest are ca scop exclusiv mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse preponderent în instrumente ale pieţei monetare precum şi în obligaţiuni şi alte titluri de creanţă negociabile pe piaţa de capital emise de către autorităţi publice centrale sau locale din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condiţii de lichiditate ridicată şi pe principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform normelor A.S.F. şi a politicii de investiţii a Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest.

Obiectivul fondului îl constituie plasarea resursele financiare astfel încât să ofere investitorilor randamente superioare celor pe care le-ar obţine dacă ar plasa în mod individual sumele în depozite bancare, în condiţiile asumării unui nivel de risc redus şi a menţinerii unui grad crescut de lichiditate.

Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice române şi străine, având o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor, riscurilor şi duratei recomandate a investiţiilor prevăzute în prospectul fondului. Prin politica sa privind investiţiile, Fondul Deschis de Investiţii FIX Invest se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc scăzut. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului după ce au citit şi înţeles conţinutul Prospectului de emisiune şi a celorlalte documente ale fondului, au fost de acord cu acestea şi au achitat contravaloarea unităţilor de fond.

În vederea fructificării superioare a investiţiilor efectuate în unităţi de fond, prin prisma structurii portofoliului de active vizat, se recomandă deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 12 luni.

A fost autorizat de către CNVM prin autorizaţia nr. A/20/14.02.2014 (autorizaţia poate fi consultată aici). Fondul Deschis de Investiţii FIX Invest a fost înscris în Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/120086.

Activitatea de distribuţie a unităţilor de fond este realizată de către SSIF Broker SA în baza avizului CNVM nr. A/8/14.02.2014 (avizul poate fi consultat aici).

Prin autorizaţia nr. 181/10.09.2015 (autorizaţia poate fi consultată aici), ASF a autorizat modificările aduse documentaţiei acestui Fond. O notă de informare către investitorii acestui Fond a fost publicată în acest sens (vezi nota de informare aici).
Prin autorizația nr. 85/16.03.2018 (autorizația poate fi consultată aici), ASF a autorizat modificările aduse documentației acestui Fond. O notă de informare către investitorii acestui Fond a fost publicată în acest sens (vezi nota de informare aici).

Prin autorizația nr. 30/18.04.2019 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici).

Prin autorizația nr. 124/28.06.2021 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici) și ziarul Bursa.


Performanţele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Documentele fondului:

Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest - 09.06.2021;

Contractul de societate al Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest - 18.04.2019;

- Document cu informaţii cheie pentru investitori (DICI) 31.12.2023;

- Regulile Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest - 18.04.2019;

Formularul de subscriere pentru persoane juridice - 10.09.2015;

Formular de subscriere pentru persoane fizice - 10.09.2015;

Formularul de răscumpărare pentru persoane fizice;

Formularul de răscumpărare pentru persoane juridice;

Formularul de opoziţie şi notă de informare privind protecţia datelor personale;

Prezentarea Fondului Deschis de Investiţii FIX Invest;

- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 51 din 17.03.2014.
Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 13 din 21.01.2016
Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 19 din 01.02.2018;
- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 52 din 20.03.2018;
- Notă de informare publicată pe site-ul www.saibroker.ro în data de 18.04.2019


Istoric
 

Date referitoare la valoarea unitară a activului net, valoarea activului net, numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie pentru FDI FIX Invest pot fi găsite aici.