T: +40 364 260 755   E: [email protected]

Fondul Deschis de Investiții Fortuna Classic a fost constituit la iniţiativa societăţii de administrare a investiţiilor SAI TARGET ASSET MANAGEMENT S.A., conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F. nr.9/2014, în baza unui Contract de societate. Ulterior, ca urmare a avizului ASF nr. 328/14.12.2016, administrarea acestui Fond a fost preluată de către societatea SAI Broker SA.

Scopul constituirii acestui Fond este exclusiv şi constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice printr-o ofertă publică continuă de unităţi de fond şi investirea acestor resurse preponderent în valori mobiliare, în condiţii de rentabilitate şi pe principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului, conform reglementărilor A.S.F. şi a politicii de investiţii a Fondului Deschis de Investiții Fortuna Classic.

Obiectivele Fondului sunt concretizate în creşterea de capital în vederea obţinerii unei rentabilităţi superioare ratei inflaţiei şi dobânzii medii pentru depozitele bancare. Fondul Deschis de Investiţii Fortuna Classic este un fond cu plasamente diversificate şi se adresează acelor investitori care doresc obţinerea unor rentabilităţi superioare inflaţiei şi dobânzii medii bancare.

Fondul este deschis în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor fizice si juridice române şi străine, având o înţelegere corespunzătoare a oportunităţilor, riscurilor şi duratei recomandate a investiţiilor prevăzute în prospectul fondului.

Prin politica sa privind investiţiile, Fondul Deschis de Investiţii Fortuna Classic se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc mediu. Persoanele interesate pot deveni investitori ai Fondului după ce au citit şi înţeles conţinutul Prospectului de emisiune şi a celorlalte documente ale fondului, au fost de acord cu acestea şi au achitat contravaloarea unităţilor de fond.

În vederea fructificării superioare a investiţiilor efectuate în unităţi de fond, prin prisma structurii portofoliului de active vizat, se recomandă deţinătorilor de unităţi de fond plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 12 luni.

Modificările intervenite în documentele acestui Fond ca urmare a preluării în administrare de către SAI Broker SA au fost autorizate de către ASF prin autorizația nr. 110/20.06.2017 (autorizaţia poate fi consultată aici). O notă de informare către investitorii acestui Fond a fost publicată în acest sens  (vezi nota de informare aici). Prin autorizația nr. 30/18.04.2019 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici). 

Prin autorizația nr. 125/28.06.2021 (autorizația poate fi consultată aici) au fost autorizate de ASF o serie de modificări la documentele de constituire și funcționare ale acestui fond. Nota de informare a investitorilor aferentă acestor modificări a fost publicată pe site-ul www.saibroker.ro (vezi nota de informare aici) și ziarul Bursa.

 

Fondul a fost autorizat prin decizia de autorizare nr. 141/06.09.1995. Fondul Deschis de Investiţii Fortuna Classic a fost înscris în Registrul ASF sub nr. CSC06FDIR/120008. Nr. atestat înscriere în Registrul ASF: 40/30.01.2006.

Activitatea de distribuţie a unităţilor de fond este realizată de către SAI Broker SA.Performanţele anterioare ale acestui fond nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.

Documentele fondului:

Prospectul de emisiune al Fondului Deschis de Investiţii Fortuna Classic - 27.05.2021;

- Contract de societate al Fondului Deschis de Investiții Fortuna Classic - 18.04.2019;

Document cu informaţii cheie pentru investitori (DICI) 31.12.2023;

Regulile Fondului Deschis de Investiţii Fortuna Classic - 18.04.2019 ;

Formularul de subscriere pentru persoane juridice;

Formular de subscriere pentru persoane fizice;

Formularul de răscumpărare pentru persoane fizice;

Formularul de răscumpărare pentru persoane juridice;

Formularul de opoziţie şi notă de informare privind protecţia datelor personale;

Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 112 din 22.06.2017;
- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 129 din 17.07.2017
- Notă de informare publicată în ziarul Bursa nr. 19 din 01.02.2018
- Notă de informare publicată pe site-ul www.saibroker.ro în data de 18.04.2019;Istoric
 

Date referitoare la valoarea unitară a activului net, valoarea activului net, numărul unităţilor de fond aflate în circulaţie pentru FDI Fortuna Classic pot fi găsite aici.